Lightroom-guide: lysbildefremvisning

Programmet Adobe Lightroom er delt opp i flere moduler med ulike funksjoner, inkludert en modul for organisering.og en annen modul for redigering av bilder.

Les også: Den store Lightroom-guiden

Vi har tidligere publisert en guide om hvordan du kan lage en fotobok med Lightroom, en fotobok du kan bestille fysisk på nettet. Vi har også vist hvordan du kan opprette et fotoalbum på en nettside.

I denne guiden viser vi deg hvordan du kan lage slideshow (lysbildefremvisning) i Lightroom. En slik bildevisning kan du på en enkel måte konvertere til en video, slik at den blir tilgjengelig for alle.

Du aktiverer Slideshow-modulen ved å klikke på Slideshow-knappen øverst til høyre.

lightroom_slideshow

Før du setter i gang

Før du setter i gang med denne modulen, er det lurt å opprette en mappe under Collections, med bilder som skal være med i bildevisningen. Har du en slik mappe allerede på plass, kan du bare bruke denne. Ellers kan du opprette en ny mappe med bilder som du har tenkt å bruke for bildevisningen. Du kan jo klikke-og-dra bilder fra bilderaden nederst, for å samle inn bilder til denne visningen.

Har du bildene på plass på samme sted, altså i bilderaden nederst, er opprettelse av slideshow superenkelt i Lightroom.

Mapper til venstre og verktøy til høyre

Alle modulene er strukurert på samme måten i Lightroom, det vil si mapper til venstre, og verktøy (innstillinger og finjustering) til høyre.

lightroom_slideshow1

Vi vil nå gjennomgå alle verktøyene i Slideshow-modulen i Lioghtroom. Du får tilgang til disse via menyen til høyre.

Verktøyene du har tilgang til i Slideshow-modul er Options, Layout, Overlays, Backdrops, Titles, Music og Playback.

Bak hver verktøy-meny ligger flere innstillinger og finjusteringer av bildevisningen. Hvis du klikker på den lille trekanten til høyre, får du tilgang til alle mulighetene og finessene.

Options

lightroom_slideshow_options

Sett en hake ved «Zoom to fill frame», hvis du ønsker at bildene skal dekke hele flaten – i det fleste tilfeller er dette å foretrekke. Dette kan imidlertid skape problemer, hvis du har bilder som har en blanding av høyde- og lengdeformat.

Stroke Border lager en ramme rundt bildene. Du kan justere bredden og fargen (eventuelt nyanser av en farge) på rammen. Standadverdiene er en hvit rammen med en bredde på 1 px størrelse.

Cast Shadow legger en skygge bak bildene. Du kan justere skyggen med ulike verdier av Opacity (gjennomsiktighet), Offset (distanse), Radius (størrelse) og Angle (vinkel).

Layout

lightroom_slideshow_layout

Sett en hake ved Show Guides, hvis du ønsker å se hjelpelinjer rundt bildene, det vil si linjer som ikke er synlige i selve bildevisningen, men kan hjelpe deg med å justere layout.

Du kan dra selve linjene frem og tilbake, eller opp og ned, i alle mulige retning, for å finne frem layout som passer for din bildevisning. Denne funksjonen kan for eksempel brukes til å flytte bildene i bilderammen, slik at de plasseres til venstre eller høyre i bilderammen – dette kan være hensiktmessig, hvis du skal legge inn tekst med bildene.

Overlays

lightroom_slideshow_overlays

Denne funksjonen kan brukes til å legge inn tekst i bildevisningen, inkludert et eventuelt vannmerke.

Sett en hake ved Identity Plate, hvis du ønsker å legge inn en liten tekst øverst til venstre. Her kan du for eksempel legge inn logo, eller navn på en fotograf eller et firma. Klikk på området (hvor det nå står Lighroom) under Identity Plate, i hjørnet nederst til høyre, og velg Edit… for å redigere området – da kan du skrive inn tekst eller legge inn et bilde. Vær oppmerksom på at hvis du velger et bilde, kan dette by på utfordringer når det gjelder størrelse og skalering. Det er som regel mindre problematisk å bruke tekst.

Watermarking er en egen vannmerke-funksjon i Slideshow-modulen i Lightroom.

Rating Stars er kun aktuelt hvis du har brukt stjernesystemet i Lightroom for å merke dine bilder. Setter du en hake her, vil stjernene du ga bildene fra før av, vises i bildevisningen.

Text Overlays justerer visning av Caption-tekst, dersom dette er definert i metadata for et bestemt bilde i bildevisningen. Du kan eventuelt velge å legge til mer informasjon, som blir vist i bildevisningen, for eksempel Exif-data. Du kan også bruke denne funksjonen til å velge å nummerere bildene i bildevisningen.

Backdrop

lightroom_slideshow_backdrop

Backdrop definerer bakteppet for bildene, altså bakgrunnen. Det er som regel ikke lurt å aktivere denne muligheten, fordi en bakgrunn som er annerledes enn standardbakgrunnen, kan være et forstyrrende element i bildevisningen.

Color Wash lager en nyanse av en farge i bakgrunnen, noe du kan justere etter behov. Du kan også ha forskjellig fargemetning fra venstre til høyre, og opp og ned, noe du justerer med Angle.

Background Color definerer en bakgrunnsfarge.

Background Image definerer et bilde som bakgrunn. Du kan klikke-og-dra et av bilde fra bildene nederst i bilderaden, og plassere dette bildet i bilderammen under Background Image.

Titles

lightroom_slideshow_titles

Med denne kan du legge inn introduksjonstekst og avslutningstekst i bildevisningen.

Intro Screen definerer bildet som introduserer bildevisningen. Du kan sette en hake ved Add Identity Plate, klikke nederst til høyre på platen, og velge Edit… for å legge inn tekst eller bilde

Ending Screen gjør det samme som Intro Screen, men for et avslutningsbilde for bildevisningen.

Music

Dette er en nyhet i Lightroom CC/6. Her har du muligheten å legge inn bakgrunnsmusikk til din lysbildefremvisning

Du kan legge til en lydfil ved å trykke på pluss-knappen. Trykk på minus-knappen for å fjerne en lydfil. Du kan legge flere lydfiler til samme lysbildefremvisningen hvis du ønsker, Lightroom støtter totalt ti forskjellige lydfiler.

Playback

lightroom_slideshow_playback

Denne funksjonen gjør det mulig å legge inn musikk for bildevisningen.

Audio aktiverer lydmuligheten. Klikk på Select Music for å velge spesifikk musikkfil. Hvis du klikker på Fit to Music-knappen, vil musikken vare like lenge som bildevisningen.

Skalaen Audio Balance gjelder hvis du velger en video i tillegg til bakgrunnsmusikk. Du kan da bestemme hvilken musikk som er mer i fokus, den fra bakgrunnsmusikken eller den fra videoen.

Manual Slideshow uten en hake definerer hvor lenge ett bilde vises, før det neste bilde vises, og Fades definerer overgangen fra ett bilde til neste bilde.

Manual Slideshow med en hake, er det tilskueren som bestemmer farten på bildevisningen, altså vedkommende må selv klikke på bildet for å gå videre til neste bilde.

Random Order gjør at bildene vises i tilfeldig rekkefølge.

Repeat gjør at bildevisningen kjører om og om igjen.

Forhåndsvisning

Når du er ferdig med innstillinger og finjusteringer av bildevisningen, har du flere muligheter. Du kan klikke på Preview-knappen nederst til høyre i Lightroom, for å få en forrhåndsvisning av bildevisningen.

Under selve bildet, har du kontrolknappene Stopp, Next og Previous – du kan bruke disse knappene til å ta over kontrollen av visningen.

Husk at mens du holder på med forhåndsvisning av bildevisningen, har du alltid tilgang til innstillingen til høyre, dersom du skulle ønske å endre på bildevisningen.

Videre kan du velge en mal for bildevisningen via Template Browser i menyen til venstre i Lightroom, altså et generelt utseende for bildevisningen. Finjusteringen skjer på høyre siden.

Kjør bildevisningen i Lightroom

Klikk på Play-knappen for å kjøre bildevisningen.

Lagre dine innstillinger som en mal

Når du er ferdig med å lage en bildevisning, kan du lagre innstillingene som en mal, altså som template.

Dette kan du gjøre ved å klikke på plusstegnet ved siden av Template Browser i menyene til venstre i Slideshow-modulen i Lightroom. Du får da opp et programvindu hvor du kan gi malen et unikt navn, og plassere malen i en mappe.

Lagre en bildevisning som et prosjekt

Velg Create Saved Slideshow hvis du ønsker å lagre et prosjekt som inkluderer både en samling av bilder, men også bildevisning av disse bildene, som en pakke. Fordelen er at du har bildevisningen lagret under Collections i menyvalget til venstre i Library-modulen i Lightroom.

Lagre bildevisningen som PDF

Skal du dele bildevisningen med andre brukere, som ikke har Lightroom installert, kan du lagre bildevisningen på PDF-format. Da kan du bruke Export PDF-knappen.

Konvertering til PDF er egentlig en slags nødløsning, fordi du får ikke samme visningen som du får i Lightroom, men det er altså et alternativ.

Eksport til en video

Et mye bedre alternativ til PDF, er å eksportere bildevisningen til en video via Export Video-knappen. Fordelen med dette, er at mottaker kan avspille bildevisningen i en hvilken som helst videospiller, og at visningen blir identisk med visningen, slik du har laget den i Lightroom. Lightroom lagrer bildevisningen på MP4-format.

Du får opp et programvindu med muligheten til å velge kvalitet på videoen – velge gjerne 1080p for beste kvalitet, skriv et unikt navn på videofilen. Til slutt velger du mappen for å lagre videoen. Enklere blir det ikke.

lightroom_slideshow_video


Du vil se fremgangen for konverteringen av bildevisningen til video øverst til venstre i Lightroom – vent til denne er ferdig.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *