Lightroom-guide: katalogen

Katalogen er nok den delen av Lightroom som kanskje er den vanskeligste å forstå, fordi den gjør at Lightroom er annerledes enn andre bildeprogrammer. Du får oversikten i denne guiden!

Les også: Den store Lightroom-guiden

Dette er en del av en større guide om programmet Adobe Lightroom Classic som kan brukes til å organisere og redigere bilder. Denne delen av guide handler om den viktigste delen av programmet, nemlig katalogen.

Lightroom fungerer annerledes enn andre bildeprogrammer. I stedet for å lagre bildene dine i tradisjonelle i mapper bruker Lightroom et databasesystem og lagrer all informasjon om bildene i en katalog. Skal du ta backup av Lightroom tar du backup av denne katalogen.

Fordeler med et databasesystem

Dette er for mange en uvant metode, men det har sine klare fordeler. Liker du å ta mange bilder er Lightroom på mange måter et bedre program enn Photoshop, fordi bildene organiseres på en helt annen måte. Denne metoden gjør det enklere å organisere bildene dine og det er dermed lettere å finne dine favorittbilder.

Hvor er bildene mine?

Det spesielle med Lightroom er at du ser ingen bilder i programmet, hvis du bruker Lightroom for første gangen. Programmet har ingen muligheter som Open, Save eller Save as. Du kan med andre ord ikke finne bildene dine ved å bla i filer på harddisken eller annen lagringsplass. Bildene må importeres til Lightroom, før du kan bla i bildene og redigere dem. Forklaringen er at all informasjon om bildene er lagret i noe som kalles for katalog.

Når du har importert noen bilder til Lightroom, kan du begynne å redigere dem i programmet. Ønsker du å vite hvor originalbildene dine er (altså av bildene du har importert til Lightroom), kan du høyreklikke på et bilde i Lightroom, og velge «Show in Explorer».

Det som skjer når du klikker på «Show in Explorer»-valget, er at Windows Utforsker åpnes i den riktige mappen, altså hvor originalbildet er plassert.

Du kan også se mappestrukturen til originalbildene i Library-modus i Lightoom. På venstre siden, under Folders, vises originalnavnet på mappene til alle bildene du har importert til Lightroom. Her kan du også høyreklikke på en bestemt mappe, og velge «Show in Explorer». Du får da opp Windows Utforsker på det stedet hvor originalmappen ligger.

Hva er egentlig en Lightroom-katalog?

Katalogen i Adobe Lightroom er en database med bilder du har importert til Lightroom. Katalogen lagrer referanser til bilder som blir importert il Lightroom – det lages lenker fra katalogen til originalbildene. Det er egentlig ingen grense på hvor mange bilder som kan refereres i katalogen. Det eneste som setter en grense for dette er størrelsen på lagringsplassen din.

For at du i det hele tatt kunne jobbe med bilder i Lightroom må du først importere bildene – Lightroom fungerer altså annerledes enn de fleste andre bildeprogrammer. Vi forklarer dette nærmere i vår Lightroom-guide.

Lightroom-katalogen inneholder tre typer informasjon om bildene:

 • Referanse til hvor originalbildet er lagret.
 • Instruksjon om hvordan du ønsker å redigere bildet.
 • Metadata, inkludert eventuell rating og nøkkelord.

Når du importerer et bilde til Lightroom, oppretter du en lenke mellom selve bildet, og referansen til bildet i katalogen. Hver gang du redigerer bildet i Lightroom, legges informasjonen om dette som metadata i katalogen. Når du eksporterer bildet fra Lightroom, sender Lightroom endringene i metadata sammen med bilder, altså instruksjon om hvordan bildet skal redigeres.

Lightroom endrer med andre ord ikke selve bildet, men sender instruksjoner med bildet, som forteller hvordan bildet skal redigeres. Lighroom-katalogen lagrer forhåndsvisning av bildene, og rører aldri ved orginalbildene.

En av mange fordeler med en katalog, er at katalogen kan lagres hvor som helst, også i nettskyen, hvis du ønsker det. Det kan være vanskelig å forstå det, men Lightroom-katalogen lagrer ikke bildene fysisk, men kun informasjon om bildene.

Lightroom endrer ikke originalbildene

En annen fordel med en katalog er at Lightroom endrer ikke originalbildet, når du redigerer bildet. Denne arbeidsmetoden kalles for «non-destructive», og betyr at i og med at du ikke gjør noe med selve bildet, når du redigerer det, kan du heller ikke ødelegge originalbildet. Det du kan gjøre, er å eksportere bildet på en fysisk lagringsplass, men du har fortsatt ikke rørt ved originalbildet.

Overfør katalogen til en annen PC

En annen ting som er positivt med Lightroom-katalogen er at du kan flytte den til en annen PC – den fungerer altså som backup av alle endringer og innstillinger du har gjort i Lightroom.

Du starter med å kopiere mappen hvor Lightroom-katalogen er plassert. Hvor ligger den? Dette finner du ut ved å sjekke menyen Edit, Catalog Settings i Lightroom. Installer Lightroom på den nye datamaskinen, flytt bildene, og velg File, Open Catalog fra Lightroom-menyen, slik at Lightroom vet hvor katalogen er plassert.

Ikke glem originalbildene
Skal du overføre Lightroom-katalogen til en annen PC må du også overføre alle bildene dine. Grunnen til dette er at Lightroom-katalogen inneholder referanser til originalbildene, men ikke selve bildene. Har du kun overført katalogen vil ikke bildene vises i Lightroom.

Katalogmappen

Lightroom-katalogen blir opprettet automatisk når du installerer programmet i en egen mappe. Standardplassering for denne mappen er C:\Brukere\<brukernavn>\Bilder, men du kan selv eventuelt endre denne plasseringen. Mappen inneholder flere filer/mapper.

Les også: Standardmappe for bilder i Windows

Du trenger strengt tatt ikke å vite detaljene rundt dette, men det kan være kjekt å vite hva filene i denne mappen faktisk gjør:

 • «Navn.lrcat» er selve katalogfilen. Du erstatter «Navn» med ditt eget navn, for eksempel lightroom.lrcat.

 • Previews.lrdata er en fil som tar vare på forhåndsvisninger.

 • Smart Previews.lrdata er en fil som kun blir opprettet dersom du har brukt Smart Preview-funksjonen i Lightroom.

 • Helper.lrdata er en mappe som mellomlagrer (cache) data slik at Lightroom blir raskere.

 • Sync.lrdata er en mappe som styrer synkronisering mellom Lightroom på ulike enheter.

 • Navn_på_katalogen.lrcat-journal er en viktig midlertidig fil med data som foreløpig er ikke en del av bildedatabasen. Hvis Lightroom-programmet krasjer blir denne filen brukt.

 • Navn_på_katalogen.lock forhindrer at andre brukere åpner samme Lightroom-mappen. Dersom du opplever Lightroom-krasj, og denne filen blokkerer tilgangen til Lightroom, kan du prøve å slette denne filen for å få tilgang igjen.

 • Navn.lrcat.data er en fil som inneholder viktig informasjon om bildene og redigeringer av bildene.

Du kan klikke på Edit, Catalog Settings for å sjekke hvor din Lightroom-katalog er lagret.

Kan jeg slette noen av katalog-filene?

Det er et godt spørsmål og mange som stiller. Etter hvert som du bruker forskjellige funksjoner i Lightroom vil flere og flere filer bli opprettet automatisk i katalog-mappen. Har du brukt Lightroom i mange år kan denne mappen bli ganske rotete. Hvis du sletter enkelte filer i mappen vil Lightroom ikke lenger ha en oversikt over funksjonene som de slettede filene tilhører. Enkelte filer er mer farlig å slette enn andre. Filen navn.lrcat er den viktigste filen – dette er selve katalog-filen.

Du bør i utgangspunktet ikke slette noen filer i Lightroom-mappen, med mindre du har liten plass på din datamaskin og ønsker å rydde plass. Du bør uansett ta backup av mappen før du sletter filer. Før du eventuelt sletter noen filer bør du avslutte Lightroom, fordi programmet oppretter noen ekstra filer mens det kjører. Filer du trygt kan slette er filer med ordet «temporary» i filnavnet. Dette er midlertidige filer.

Automatisk backup

Det tas automatisk backup (sikkerhetskopi) av katalogen og standardinnstillingen for dette er hver gang du avslutter programmet Lightroom. Dette kan du eventuelt endre på via Edit, Catalog Setting, Back up catalog.

Husk å ta vare på den viktigste filen

Det er navn_på_katalogen.lrcat som er den desidert viktigste filen. Denne bør du gjerne ta sikkerhetskopi av, og lagre et annet sted. Hvis denne filen er ødelagt, eller av en annen grunn er utilgjengelig, mister du alle redigeringer og innstillinger fra Lightroom. Det er da du setter pris på en sikkerhetskopi.

Flere Lightroom-kataloger?

Du kan i teorien opprette flere enn én katalog for Lightroom, eventuelt for ulike typer aktivitetet, for eksempel en katalog for profesjonell virksomhet og en annen katalog for private bilder. Et annet eksempel er om Lightroom brukes av flere personer – da kan det tenkes at det er behov for flere kataloger. For noen dette en ryddig måte å organisere sine aktiviteter, mens for de fleste holder det men kun én Lightroom-katalog. Valget er ditt.

Har du behov for flere kataloger kan du opprette en ny katalog via File, New Catalog i Lightroom. Velg plassering og gi katalogen et navn. Dermed opprettes filene «navn».lrcat og Previews.lrdata. Du kan så velge å åpne en katalog via menyvalget File, Open Catalog i Lightroom. Da er det bare å bla deg frem til «navn».lrcat-filen du nettopp har opprettet.

Du må restarte Lightroom-programmet hvis du skifter katalog, fordi Lightroom kan kun jobbe med én katalog av gangen.

Mer informasjon

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *